Home GUNCEL BRÜKSEL GÜNDEMİ. 15.02.2021

BRÜKSEL GÜNDEMİ. 15.02.2021

by Huseyin Donmez
0 comment

TÜSİAD Brüksel 15.02.2021

– AB Komisyonu ve AB Dış Eylemler Dairesi Avrupa Birliği ile Güney Komşuluk Ortaklığı kapsamındaki ülkeler arasındaki stratejik işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan “Yeni Akdeniz Gündemi” başlıklı ortak bildirgeyi kabul etti. Bölge ülkeleriyle yeşil dönüşüm, göç, iyi yönetişim, hukukun üstünlüğü, dijital geçiş, barış ve güvenlik, iklim, enerji ve çevre politikaları alanlarında yakın işbirliği içerisinde çalışma isteği vurgulanan bildirge ile birlikte bu hedeflere erişim için 7 milyon €’luk bütçe ayrılması öneriliyor.

– AB Komisyonu Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile işbirliği içinde Doğu Ortaklığı ülkelerindeki aşılama sürecini teşvik etmek amacıyla 40 milyon € bütçeli bir program yürütüleceğini açıkladı.

– AB liderleri COVID-19 pandemisi ve aşı süreci ile ilgili son gelişmeleri değerlendirmek ve Güney Komşu Ülkeleri ile AB ilişkileri üzerine stratejik bir tartışma gerçekleştirmek amacıyla 26-26 Şubat tarihlerinde video konferans toplantısı gerçekleştirecek.

– AB ülkelerinin COVID-19 pandemisinin etkileriyle mücadelesine yardımcı olmak için tasarlanan Kurtarma ve Dayanıklılık Aracı Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda oylanarak kabul edildi. 750 milyar € büyüklüğündeki Yeni Nesil AB – AB Toparlanma Fonu’nun en büyük bütçeye sahip bölümünü oluşturan 672,5 milyar € büyüklüğündeki Kurtarma ve Dayanıklılık Aracı ile pandeminin ekonomik ve sosyal sonuçlarını hafifletmek üzere tasarlanan ulusal önlemlerin finansmanı hibe ve krediler yoluyla sağlanacak.

– Avrupa Parlamentosu (AP) 2050 yılına ulaşıldığında karbon nötr, sürdürülebilir ve tümüyle döngüsel ekonomiye erişim hedefi içeren Yeni Döngüsel Ekonomi Eylem Planı başlıklı raporu kabul etti. Kabul edilen rapor içeriğinde AB pazarına yerleştirilen her bir ürün kategorisine ilişkin olarak malzeme kullanımı ve tüketim ayakizi konularında bağlayıcılığı olan 2030 yılı hedefleri benimsenmesi gerektiği ifadeleri yer alıyor.

– AB Komisyonu güncellenmiş Vize Yasası uyarınca ve Yeni Göç ve İltica Paktı’nda belirtilen kapsamlı göç politikası yaklaşımının bir parçası olarak, geri kabul konusunda ortak ülkelerle işbirliğine ilişkin ilk değerlendirmelerini AB Konseyi’ne sundu. Yasal olmayan şekilde Avrupa’ya gelen sığınmacılar arasından AB’de kalma hakkı elde edemeyenlerin geri dönüşüne ilişkin güçlüklerin devam ettiği, bu kategorideki kişilerin sadece 3/1’inin geri dönüşünün sağlanabildiği ve Ocak – Kasım 2020 döneminde Avrupa’ya düzensiz sığınmacı olarak gelen kişi sayısının 110 bine ulaştığı raporda yer alan bazı tespitler.

– AB ticaret politikasını güçlendirmek amacıyla benimsenen AB Ticaret Yaptırım Yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik öncesinde yürürlükte olan yönetmelik, herhangi bir ticaret anlaşmazlığı halinde AB’nin karşı önlem uygulamaya koyabilmesi için temyiz dahil DTÖ süreçlerinin tümünün tamamlanmış olmasını gerektirmekteydi.

– AB Komisyonu kış dönemi ekonomik görünüm değerlendirmelerini yayımladı. Pandemi tedbirlerinin hala yürürlükte olması nedeniyle 2021’in ilk çeyreğinde AB ve Euro Bölgesi ekonomilerinde daralma bekleniyor. AB Komisyonu öngörüleri Euro Bölgesi’nin 2021 yılında %3,7 ve 2022 yılında ise %3,9 oranında büyüyeceği yönünde.

A. Dilek Aydın

Avrupa Birliği ve

BusinessEurope Temsilcisi

TÜSİAD

Turkish Industry & Business Association

www.tusiad.org

You may also like

Leave a Comment