Home AVRUPA BİRLİĞİ BRÜKSEL GÜNDEMİ. 28.06.2021

BRÜKSEL GÜNDEMİ. 28.06.2021

by Huseyin Donmez
0 comment

TÜSİAD AB Temsilciliği Haftalık Bülteni

TÜSİAD Brüksel 28.06.2021

– AB-Türkiye ilişkilerinin ele alındığı AB Liderler Zirvesi  24 – 25 Haziran’da Brüksel’de düzenlendi. Zirve kararlarının Türkiye ile ilgili bölümünde 25 Mart tarihli ve daha önceki AB Konseyi kararlarıyla belirlenmiş olan koşulluluklara tabi şekilde AB-Türkiye Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için AB Komisyonu’nun yetkilendirilmesine yönelik teknik düzeyde çalışmaların başladığı not edildi ve Gümrük Birliği’ne ilişkin mevcut güçlüklerin ele alınması ve tüm üye ülkeleri kapsayacak şekilde uygulanması ifadelerine yer verildi.

– Dışişleri Bakanlığı’nın 24-25 Haziran 2021 tarihli AB Liderler Zirvesi’nde kabul edilen kararlara ilişkin açıklamasında “Türkiye” başlığı altında kabul edilen kararların beklenilen ve gereken adımları içermekten uzak olduğu, gerginliğin düşürülmesi, diyalog ve işbirliğinin başlatılması bakımından Türkiye’nin üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirdiği, AB’nin gerginliğin düştüğünü teslim edip, Gümrük Birliği’nin güncellenmesi dahil olumlu gündemi hayata geçirmeye yönelik somut kararlar almayı ertelediği belirtildi.

– KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile 25 Haziran’da Brüksel’de bir araya geldi.

– AB devlet başkanları ve başbakanlarının bir araya geldiği AB Liderler Zirvesi (AB Konseyi) 24 – 25 Haziran’da Brüksel’de düzenlendi. Zirve gündeminde COVID-19, ekonomik toparlanma, göç ve dış ilişkiler konuları ele alındı. Göç ile ilgili olarak son durumu değerlendiren AB liderleri son yıllarda alınan önlemlerin düzensiz göç akımlarını genel olarak azalttığını ancak, bazı güzergahlardaki gelişmelerin ciddi boyutta endişelere yol açtığını belirtti. Menşe ve geçiş ülkesi konumundaki ülkelerle karşılıklı yarar sağlayan işbirliklerinin yoğunlaştırılmasına karar veren AB liderleri AB Komisyonu ve Güvenlik ve Dış Politika Yüksek Temsilcisi’nin 2021 sonbaharına kadar olan dönem içerisinde öncelikli menşe ve geçiş ülkelerine yönelik somut eylemleri belirlemesini istedi.

– AB Komisyonu Birleşik Krallık ile arasında kişisel verilerin serbest akışını sağlamak üzere Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) ve Emniyet Yönergesi’ne ilişkin iki yeterlilik kararını kabul etti. İleride AB ve Birleşik Krallık arasında yasal farklılıklar ortaya çıkması olasılığı dikkate alınarak her iki kararın geçerlilik süresi 4 yıl olarak belirlendi. Bu süre sonrasında Birleşik Krallık’ın veri güvenliği açısından AB ile uyumda yeterliliği sağlamaya devam etmesi halinde kararların yenilenmesi mümkün olabilecek.

– Avrupa Parlamentosu AB’nin 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını azaltma hedefini 1990 seviyelerine kıyasla %40’tan en az %55’e yükselten AB İklim Yasası’nı kabul etti. Kararın önümüzdeki kısa dönem içerisinde AB Konseyi tarafından onaylanması sonrasında AB İklim Yasası Yönetmeliği AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanacak ve yayımlandığı tarihten 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

– Avrupa Parlamentosu ve AB Konseyi müzakerecileri 2023-2027 dönemi AB Tarım Politikası’nı yönlendirecek üç yasa üzerinde gayriresmi siyasi uzlaşıya ulaştı. Uzlaşı tarım politikası kapsamında ulusal doğrudan ödemelerin asgari %10’unun küçük ve orta ölçekli çiftlikleri desteklemek için kullanılmasını güvence altına alıyor.

A. Dilek Aydın

Avrupa Birliği ve

BusinessEurope Temsilcisi

TÜSİAD

Turkish Industry & Business Association

www.tusiad.org

You may also like

Leave a Comment